Geluk

Filosofen en psychologen proberen al lang te achterhalen hoe we ons gelukkiger kunnen voelen.

Geluk

Geluk lijkt soms een ongrijpbaar iets. De reden hiervoor is dat ons geluksgevoel door de hormonen dopamine, endorfine en oxytocine wordt veroorzaakt.

Hoeveel van deze signaalstoffen ons lichaam aanmaakt, is voor een gedeelte erfelijk bepaald. Daarom zijn sommige mensen van nature gelukkiger dan andere mensen.

Maar er zijn filosofen die geloven dat ons levensgeluk sterk wordt beïnvloed door hoe we ons gedragen. Volgens de stoïsche filosofie maakt het nastreven van het welzijn van alle mensen onderdeel uit van onze natuur.

Zij stellen daarom dat mensen die een deugdzaam leven leiden, gelukkiger zijn dan mensen die vooral uit eigenbelang handelen.

Wetenschappers hebben aangetoond dat dit ook werkelijk zo is. Als we iemand helpen wordt het beloningssysteem in onze hersenen gestimuleerd en vinden er minder stress-gerelateerde activiteiten in onze hersenen plaats.

Sociale contacten spelen sowieso een belangrijke rol. Als we dagelijks veel positief contact met ander mensen hebben, voelen we ons gelukkiger. En hier hebben psychologen iets interessants over ontdekt.

Oppervlakkige ervaringen met mensen die we nauwelijks kennen, hebben net zo veel invloed op ons levensgeluk als diepe relaties met mensen die we erg goed kennen.

Hoe gelukkig we ons voelen wordt ook beïnvloed door de hoeveelheid nieuwe ervaringen die we opdoen.

Onze hersenen reageren op positieve stimulatie door stoffen aan te maken die ons een goed gevoel geven. Bovendien zorgen leuke activiteiten voor prettige herinneringen.

Daarom maken activiteiten zoals maken van een wandeling, het luisteren naar muziek en het lezen van een boek ons gelukkiger.

Materieel bezit speelt een minder belangrijke rol. Een tekort aan financiële middelen kan tot frustratie leiden, maar meer bezit maakt mensen niet altijd gelukkiger.

Als we iets hebben, zijn we bang om het kwijt te raken. Deze angst kan ons levensgeluk negatief beïnvloeden. Dit geldt overigens niet alleen voor materiële bezittingen, maar ook voor sociale status.

We vinden het vooral belangrijk om het niet minder goed te doen dan andere mensen. Helaas is er altijd wel iemand is die het in financieel opzicht beter doet of een hogere social status heeft. Een sterke focus op succes kan daarom tot blijvende ontevredenheid leiden.

Als we alles samen vatten, zorgen leuke bezigheden, prettige contactmomenten en het helpen van andere mensen ervoor dat we ons gelukkiger voelen. Materiële bezittingen en sociale status hebben daarentegen slechts een beperkte invloed op ons levensgeluk.

Dit leidt tot een interessante conclusie. De meeste dingen zijn schaars, dat betekent dat als we iets met andere mensen delen, we normaal gesproken zelf minder hebben.

Maar geluk is een uitzondering. Hoe meer we ons levensgeluk met andere mensen delen, hoe gelukkiger we zelf worden.

eeuwige-jeugd.jpg

Eeuwige jeugd

Wetenschappers proberen ons leven te verlengen.

slim-worden.jpg

Zo word je slim

Door nieuwsgierig te zijn verbreed je je kennis en word je slimmer.

fantastisch-geschenk.jpg

Een fantastisch geschenk

Als kind kreeg ik het volledige werk van J.R.R.Tolkien cadeau.

dieet.jpg

Niet elk dieet werkt

Sommige diëten werken alleen tijdelijk of hebben zelfs een negatief effect.

energie.jpg

Meer energie

Als je je vermoeid of lusteloos voelt, geeft dit voedsel je meer energie.

leeftijd.jpg

Jong van geest

Bestrijd de effecten van ouder worden met een actieve levensstijl.

baas.jpg

Zo ben je een baas

Leiding geven is niet gemakkelijk. Met deze tips ben je een goede baas.

slanker-door-regelmaat.jpg

Slanker door regelmaat

Door beter te slapen raak je ook zonder op dieet te gaan gewicht kwijt.